“සෞඛ්‍ය ඇමතිනියගේ ප්‍රකාශයට විරෝධය.” මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු අද සිට කෝවිඞ් 19 රාජකාරියෙන් ඉවත් වේ.

0
3837
- Advertisement -
Share

සෞඛ්‍ය ඇමතිනියගේ ප්‍රකාශයට විරෝධය.
මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු අද සිට කෝවිඞ් 19 රාජකාරියෙන් ඉවත් වේ.

අද දිනයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි, කෝවිඞ් 19 රාජකාරීවලින් තමන් ඉවත් වන බව, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු පවසති.

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ ලේකම්, උපුල් රෝහණ මහතාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කර තිබෙන ප්‍රකාශයක් හරහා ඒ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට දැනුම් දී තිබේ.

මෑතකදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය විසින් සිදුකරන ලද ප්‍රකාශයකට විරෝධය පෑමක් ලෙස
තම සංගමය මෙම තීරණය ගත් බව ඔවුන් පවසයි.

මහජනතාවට හිරිහැර සිදුවිය හැකිනිසා, මැතිවරණයට අදාල සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ගැසට් කිරීමේ දී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට කිසිදු බලයක් ලබා නොදෙන බව, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය පවසා තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + two =