සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ සේවකයෙකුටත් කොරෝනා.

0
189
- Advertisement -

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ සේවකයෙකුටත් කොරෝනා.


සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට අනුයුක්තව සේවය කරන සේවකයෙකු කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු වී තිබේ.

ඔහු පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළද සැලට සම්බන්ධ පොකුර හරහා ආසාදිතයෙකු බවට පත්ව ඇති පුද්ගලයෙකි.

අමාත්‍යංශය තුළ ඔහු අනුයුක්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ ඔහුගේ ආශ‍්‍රිතයන් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේ දී පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.