සෝමාවතිය ජාතික වනෝද්‍යානයේ අක්කර සීයක් බුල්ඩෝසර් කරයි.

0
797
- Advertisement -

සෝමාවතිය ජාතික වනෝද්‍යානයේ අක්කර සීයක් බුල්ඩෝසර් කරයි.

සෝමාවතිය ජාතික වනෝද්‍යානයට අයත් අක්කර සීයක වනාන්තර කොටසක් එළි පෙහෙළි කිරීම සම්බන්ධයෙන් වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණ අරඹා තිබේ.

අනවසරයෙන් බුල්ඩෝසර් කර තිබෙන මෙම අක්කර සියයට අයත් වනාන්තර කොටසේ අලිමංකඩක් ද තිබෙන බව පැවසේ.

මෙම අක්කර සියය, මහවැලි අධිකාරිය මගින්, බඩඉරිඟු වගාව සදහා පොලොන්නරුවේ ප්‍රකට සහල් ව්‍යාපාරිකයෙකුට පවරා ඇති බවත්, මහවැලි අධිකාරියට එවැනි බලයක් නැති බවත්, වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

කෙසේ වෙතත්, මහවැලි අධිකාරිය වෙතින් බඩ ඉරිගු වගාවක් සදහා මෙම වනාන්තර කොටස අදාල ව්‍යාපාරිකයා ලබා ගෙන ඇත්තේ කුලී පදනමක් යටතේ බවද වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three + 15 =