සොයිසාපුර වෙඩි තබද්දී පොලිස් නිළධාරීන් තිදෙනෙක් බලන් ඉදලා.

0
902
- Advertisement -

මොරටුව සොයිසාපුර හෝටලකට කඩා වැදුණු පිරිසක් එම හෝටලයට අලාභ හානී කරමින් වෙඩි තබන අවස්ථාවේ පොලිස් නිළධාරීන් තිදෙනෙක් එම ස්ථානයේ රාජකාරියේ නිරතව සිටි බව වාර්තා වේ.

පොලිස් කොස්තාපල්වරු දෙදෙනෙක් සහ පොලිස් සාජන්ට්වරයෙකු එම අවස්ථාවේ එම ස්ථානයේ සිට ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × three =