සේව් ද පර්ල් සංවිධානය ඇතුළු ඉස්ලාමීය සංවිධාන 11ක් අන්තවාදී සංවිධාන ලෙස නම් කර තහනම් කරයි.

0
534
- Advertisement -

සේව් ද පර්ල් සංවිධානය ඇතුළු ඉස්ලාමීය සංවිධාන 11ක් අන්තවාදී සංවිධාන ලෙස නම් කර තහනම් කරයි.


ලංකාව තුළ කි‍්‍රයාත්මක වන ඉස්ලාමීය සංවිධාන 11 ක් තහනම් කිරීමට නීතිපතිවරයා විසින් උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

මෙම සංවිධාන අන්තවාදී සංවිධාන ලෙස හදුනාගෙන ඇති අතර, ඒ මත පදනම්ව එම සංවිධාන තහනම් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

තහනමට ලක් කරන ලද ඉස්ලාමීය සංවිධාන එකොළහ පහත පරිදි ය.

ජමියතුල් අන්සාරි සුන්නතුල් මොහොමදියා (JASM)
දාරුල් අදර් @ ජමි උල් අදර්
ශ්‍රී ලංකා ඉස්ලාමීය ශිෂ්‍ය සංගමය / ජමියා (SLISM)
අයි එස් අයි එස් සංවිධානය (ISIS)
අල් කයිඩා (AL-Qaeda) සංවිධානය
සේව් ද පර්ල්ස් සංවිධානය (Save the pearls)
සුපර් මුස්ලිම් සංවිධානය (Super Muslim)
එක්සත් තව්හිද් ජමාත් (UTJ)
සිලෝන් තවුහිද් ජමාත් (CTJ)
ශ්‍රී ලංකා තව්හිද් ජමාත් (SLTJ)
සමස්ත ලංකා තව්හිද් ජමාත් (ACTJ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 5 =