“සේරුවාවිල ඇතැයි කියන රන් නිධිය; පරීක්ෂණ ආරම්භ කළා. ඒත් නිධානයක් බදු රන් නිධියක් හමුවූවේ නෑ.” මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න.

0
544
- Advertisement -

“සේරුවාවිල ඇතැයි කියන රන් නිධිය.
පරීක්ෂණ ආරම්භ කළා. ඒත් නිධානයක් බදු රන් නිධියක් හමුවූවේ නෑ.”
මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න.

තී‍්‍රකුණාමලයේ සේරුවාවිල ප‍්‍රදේශයේ භූගතව රත්තරන් තිබෙන බව දැනගන්නට ලැබුනද, මාධ්‍ය පෙන්වූ ආකාරයේ නිධානයක් බදු නිධියක් හමු නොවූ බව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ භූවිද්‍යාව පිළිබද මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න පවසයි.

එම ප‍්‍රදේශයේ මූලික අධ්‍යයනයක් සිදු කර අවසන් බවත්, ප‍්‍රදේශයේ කොතරම් රත්තරන් ප‍්‍රමාණයක් තිබේදැයි තවමත් අවබෝධයක් නොමැති බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

හදුනාගත් ස්ථානයේ කැනීම් කරන අවස්ථාවේදී පාෂාල විශාල ප‍්‍රමාණයක් ලබා ගත් බවත්, සමහර පාෂාණ තට්ටුවල රත්තරන් නොමැති බවත, තවත් පාෂාණවල වෙනත් ලෝහයන් පවතින බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

මෙම කි‍්‍රයාවලිය කොටස් කිහිපයකට සිදුකර එම සාම්පල් පරීක්ෂා කර ගැනීමට වෙනත් රටවල පර්යේෂණාගාර වෙත යැවූ බවත් ඒ මහතා පැවසීය.
අනිද්දා පුවත්පත ඇසුරෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + eighteen =