සූඩාන මිලිටරි ජුන්ටාවේ නායකයා සහ ජනතා නායකයා අතර ගිවිසුමක්…!

0
469
- Advertisement -
Share

සූඩාන මිලිටරි ජුන්ටාවේ නායකයා සහ එරට ජනතා නායකයා අතර, බල හුවමාරුව සඳහා වූ ගිවිසුමකට අත්සන් තබා තිබේ. ඕමාර් අල් බෂීර් බලයෙන් පහකර එරට හමුදාව බලය අත්පත් කර ගත්තේ පසුගිය අපේ‍්‍රල් මාසයේ දී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × four =