සුළුසේවක බදවා ගැනීම් මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් අත්හිටුවයි. පාක්ෂිකයන්ට කෝ රස්සා…?

0
626
- Advertisement -

සුළුසේවකයන්, කම්කරුවන්, කාර්යාල කාර්යය සාහායකයන් සහ මුරකරුවන් බදවා ගැනීම නොකරන ලෙස, මුදල් අමාත්‍යංශය මගින් සියලූ අමාත්‍යවරුන්ට දැනුම් දී තිබේ.

මෙම නියෝගයත් සමග, මැතිවරණයේ දී තමන්ට උදව් කළ පාක්ෂිකයන්ට රැුකියා ලබා දීමේ නොහැකියාවෙන් ඇමතිවරු අපහසුතාවයට පත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.

මුදල් අමාත්‍යංශය මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත්තේ, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, අඩු ආදායම් ලාබී සහ අඩු අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහිත ලක්ෂයකට රැුකියා අවස්ථා ලක්ෂයක් ලබා දීමේ අරමුණ ඇතිව විශේෂ කාර්ය සාධන බලකායක් පිහිටුවීම සදහා කැබිනට් පත‍්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමත් සමගයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 − 2 =