සුරක්ෂා පෞද්ගලික සමාගමකට දුන්නේ අප නොවේ; ජනපති..! අඛිල ඇමතිගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්..!

0
631
- Advertisement -

පාසල් සිසුන් සදහා ලබා දෙමින් තිබූ සුරක්ෂා රක්ෂණය, ජනපති අණින් අහෝසි කර ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. මෙසේ, සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණය අහෝසි කර ඇත්තේ, අදාල රක්ෂණාවරණය සැපයීම පෞද්ගලික සමාගමකට ලබා දී ඇති නිසා ඉන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා හෝ වෙනත් අයෙකු කොමිස් මුදල් ඉපයීමේ ඉඩ ඇති බවට චෝදනා කරමිනි. කෙසේ වෙතත්, අදාල රක්ෂණාවරණය සැපයීම පෞද්ගලික සමාගමකට ලබා දීමට යෝජනා කළේ ජනාධිපතිවරයා විසින් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අඛිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි. ටෙන්ඩර් කැදවා, සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණය, ශ‍්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට ලබා දීමට තමන් තීන්දු කළ නමුත්, කිසියම් පෞද්ගලික සමාගමක්, ජනාධිපතිවරයා වෙත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර අදාල ටෙන්ඩරය ඔවුන්ට ලබා ගත් බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.