සුදුවෑන් මාධ්‍ය හමුවට අදාලව රාජිතට සහ හිටපු එස්.පී.සී සභාපතිට අධිචෝදනා පත්‍ර බාර දෙයි.

0
270
- Advertisement -

සුදු වෑන් මාධ්‍ය හමුවට අදාලව රාජිත සේනාරත්න සහ ඖෂධ නිතීගත සංස්ථාවේ හිටපු සභාපතිට කොළඹ මහා අධිකරණය විසින් අධිචෝදනා පත්‍ර බාර දෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three + nine =