සුදර්ශනී ප‍්‍රනාන්දුපුල්ලේ ඇමතිනිය පාර්ලිමේන්තුව නොමග යවයි.ජනතාවට බොරු කියයි.

0
145
- Advertisement -

සුදර්ශනී ප‍්‍රනාන්දුපුල්ලේ ඇමතිනිය පාර්ලිමේන්තුව නොමග යවයි.ජනතාවට බොරු කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + 4 =