සී.එස්.එන් නාලිකාව යළි එයි.

0
822
- Advertisement -

කාල්ටන් ස්පෝර්ට්ස් නෙට්වර්ක් නොහොත් සී.එස්.එන් නාලිකාව, යළි ඔවුන්ගේ විකාශන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

සී.එස්.එන් නාලිකාව, පැවති යහපාලන රජය බලයට පත් වීමෙන් පසුව, 2016 වසරේ දී එහි විකාශන කටයුතු අත්හිටුවනු ලැබී ය. ඒ, එවකට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් සී.එස්.එන් නාලිකාවට ලබා දී තිබුණු විකාශන අවසර බලපත්‍ර අහෝසි කිරීමෙන් පසුව යි.

යළිත් විකාශන අයිතිය ලබා ගැනීම සදහා සී.එස්.එන් ආයතනය කළ ඉල්ලීමට, අද අභියාචනාධිකරණයේ අවසරය හිමි වී තිබේ.

එමෙන්ම, නැවත ආරම්භ වන සී.එස්.එන් නාලිකාව සදහා, එම නාලිකාව මීට පෙර භාවිතා කළ ගුවන් තරංග සංඛ්‍යාත ලබා දෙස ද අභියාචනාධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − 10 =