සීසර්ලා එලවා දැමීමටත් – නීතිවිරෝධී ලීසිං සමාගම් වසා දැමීමටත් නිර්දේශ කරයි.

0
1333
- Advertisement -

සීසර්ලා එලවා දැමීමටත්
නීතිවිරෝධී ලීසිං සමාගම් වසා දැමීමටත් නිර්දේශ කරයි.

බැංකු නොවන මූල්‍ය සමාගම් සම්බන්ධ ගැටළු විමර්ෂණය සදහා මහබැංකුව විසින් පත් කරන ලද කමිටුව, එම කමිටුවේ නිර්දේශ ඊයේ දිනයේ දී මහබැංකු අධිපතිවරයා වෙත භාර දී තිබේ.

කමිටු නිර්දේශ අතර, වාරික ගෙවීම පැහැර හැරීම හේතුවක් කර ගනිමින්, බලහත් කාරයෙන් අදාල දේපළ හෝ වාහන අත්පත් කර ගැනීමට මූල්‍ය සමාගම් සතු බලය අහෝසි කිරීමට යෝජනා කර තිබේ.

එමෙන්ම, නීතිවිරෝධී ආකාරයට පවත්වාගෙන යන මූල්‍ය සමාගම් වසා දැමීමට කටයුතු කළ යුතු බවටද කමිටුව නිර්දේශ කර තිබේ. මේ කරුණු, කෙටි කාලීන පියවර ගණයට වැටෙන අතර, දීර්ඝ කාලීන විසදුමක් ලෙස, කල්බදු පනත සංශෝධනය කළ යුතු බවට කමිටුව යෝජනා කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + 1 =