සීමා සහිතව සුරාසැල් විවෘත කරයි.

0
843
- Advertisement -

ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවන ප්‍රදේශවල පිටතට රැගෙන ගොස් පාරිභෝජනය කිරිමේ බලපත්‍රලාභී සුරා සැල් විවෘත කිරීමට අද සිට අවසර දී තිබේ.

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, තොග වෙළඳ බලපත්‍ර ලාබී සුරාසැල් ද, විවෘත කළ හැකි බවයි.

ඊට අමතරව කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල පිටතට රැගෙන ගොස් පාරිභෝජනය කිරිමේ බලපත්‍රලාභී සුපිරි වෙළඳසැල්වල සුරාසැල් පමණක් විවෘත කිරීමට අවසර හිමිවන බව, සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ය.

@newsfirst.lk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × three =