සීමාවන්ට යටත් ව, නොවැම්බර් 23 පාසල් යළි විවෘත කරයි.

0
167
- Advertisement -
Share
5 / 100

සීමාවන්ට යටත් ව, නොවැම්බර් 23 පාසල් යළි විවෘත කරයි.


බස්නාහිර පළාත සහ හුදෙකලා කර තිබෙන ප‍්‍රදේශවල හැර, සියළු පාසල්, හය ශ්‍රේණියේ සිට දහතුන්වන ශ්‍රේණිය දක්වා පමණක් නොවැම්බර් 23 වන සදුදා සිට යළි විවෘත කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + thirteen =