සීනි බදු වංචාව පිළිබදව පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සමගි ජන බලවේගයේ තරුණ ව්‍යාපාරය අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි කරයි.

0
326
- Advertisement -

සීනි බදු වංචාව පිළිබදව පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සමගි ජන බලවේගයේ තරුණ ව්‍යාපාරය
අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි කරයි.

ආන්දෝලනාත්මක සීනි බදු වංචාව පිළිබදව සම්පූර්ණ විමර්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස ඉල්ලා, සමගි ජන බලවේගයේ තරුණ ව්‍යාපාරය, ඊයේ දිනයේ දී අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ෂණ කොමිසමට ඊයේ දිනයේ දී පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මෙම බදු වංචාවෙන් රජයට සිදු වූ පාඩුව රුපියල් බිලියන 11 ක් බව ගණන් බලා තිබේ.
අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ෂණ කොමිසමට පැමිණිලි කිරීමට අමතරව, මේ බදු වංචාවට සම්බන්ධ සියළු පාර්ශ්වයන් හෙළිදරව් කර ගැනීම සදහා ජනාධිපති කොමිසමක් පත්කළ යුතු බවද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මයන්ත දිසානායක පැවසී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven − four =