සීනි බදු වංචාවෙන් රජයට අහිමි වූ බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 15.9 යි.

0
474
- Advertisement -

සීනි බදු වංචාවෙන් රජයට අහිමි වූ බදු ආදායම
රුපියල් බිලියන 15.9 යි.

ආන්දෝලනාත්මක සීනි බදු වංචාව හේතුවෙන් රජයට අහිමි වී තිබෙන බදු මුදල රුපියල් බිලියන 15.9 ක් බව වාර්තා වේ.

මුදල් අමාත්‍යංශය මගින්, මුදල් කාරක සභාවට ලබා දී තිබෙන වාර්තාවක මේ බව සදහන්ව තිබේ.

රජයට අහිමි වූ මෙම බදු ආදායම සම්පූර්ණයෙන් ම හෝ ඉන් කොටසක්, සීනි ආනයනය කළ සීමිත සමාගම් කිහිපයක් අත්කරගෙන ඇති බව ද එම වාර්තාවේ සදහන් වන බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × four =