සිල් රෙදි නඩුවේ අභියාචනාධිකරණ තීන්දුව හෙට. මහාධිකරණය ලබා දුන්න තෙවසරක සිරදඩුවමට කුමක් වේවිද..?

0
260
- Advertisement -

සිල් රෙදි නඩුවේ අභියාචනාධිකරණ තීන්දුව හෙට.
මහාධිකරණය ලබා දුන්න තෙවසරක සිරදඩුවමට කුමක් වේවිද..?

සිල් රෙදි නඩුවේ මහාධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව, ලලිත් වීරතුංග සහ අනූෂ පැල්පිට ඉදිරිපත් කර තිබෙන අභියාචයේ තීන්දුව, අභියාචනාධිකරණය මගින් හෙට දිනයේ ලබා දීමට නියමිතය.

2015 ජනාධිපතිවරණ සමයේ දී, සිල් රෙදි බෙදා දීම සදහා විදුලි සංදේශන නියාමන කොමිසමට අයත් රුපියල් මිලියන 650 ක මුදලක් අවභාවිතා කරන ලද පවසමින්, කොළඹ මහාධිකරණය මගින් අනූෂ පැල්පිට සහ ලලිත් වීරතුංග යන දෙදෙනාට එරෙහිව වසර තුනක සිරදඩුවමක් නියම කරන ලදී.

එම මහාධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව, ඔවුන් විසින් ගොනු කරන ලද අභියාචනයේ තින්දුව හෙට දිනයේ දී ලබා දීමට නියමිතය.