සියළු සිනමා ශාලා ඔක්තෝබර් 31 දක්වා වසා තැබේ.

0
114
- Advertisement -
Share
10 / 100

සියළු සිනමා ශාලා
ඔක්තෝබර් 31 දක්වා වසා තැබේ.


සියළුම සිනමා ශාලා, ඔක්තෝබර් 31 වන දා දක්වා වසා තැබීමට තීරණය කර ඇති බව,
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × two =