සියළුම මද්රසා පාසල් ලියාපදිංචි කරන්න. අගමැති මහින්දගෙන් නියෝගයක්.

0
3150
- Advertisement -

රට තුළ කි‍්‍රයාත්මක සියළු මද්රසා පාසල් මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියා පදිංචි කරන ලෙසට, අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නියෝග කර තිබේ.

ඔහු මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත්තේ, බුද්ධ ශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු පිිලිබද අමාත්‍යංශයේ ප‍්‍රගති සමාලෝචනයේ දී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 10 =