සිනමා සහ නාට්‍ය ශාලා ජනවාරි පළමුවැනි දා සිට විවෘතයි.

0
249
- Advertisement -

සිනමා සහ නාට්‍ය ශාලා
ජනවාරි පළමුවැනි දා සිට විවෘතයි.


සියළු සිනමා සහ නාට්‍ය ශාලා, ජනවාරි පළමුවැනි දා සිට මහජනතාව සදහා විවෘත කිරීමට අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අවසර දී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව, දැනට හුදෙකලා කර තිබෙන පෙදෙස් හැර, දිවයිනේ සෙසු ප‍්‍රදේශවල පවතින සියළු සිනමා සහ නාට්‍ය ශාලා විවෘත කිරීමට නියමිතය.

කෙසේ වෙතත්, සිනමා සහ නාට්‍ය ශාලා විවෘත කිරීමේ දී සෞඛ්‍ය අංශ විසින් නිකුත් කර තිබෙන උපමාන පිළිපැදීම අනිවාර්යය වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 1 =