සිංහල ළමා කතා සාහිත්‍යයේ රැජිණ; සිබිල් වෙත්තසිංහ මැතිණිය මිය යයි.

0
420
- Advertisement -

සිංහල ළමා කතා සාහිත්‍යයේ රැජිණ;
සිබිල් වෙත්තසිංහ මැතිණිය මිය යයි.

සිංහල ළමා කතා සාහිත්‍යයේ රැජිණ ඇයයි.
කීර්තිමත් ළමා ග්‍රන්ථ කතුවරියක වන සිබිල් වෙත්තසිංහ මැතිණිය අද දිනයේ දි අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ. මිය යන විට ඇගේ වයස අවුරුදු 93 කි.

සිබිල් වෙත්තසිංහ මැතිණියගේ ළමා කතා, ඉංග්‍රීසි භාෂාවට, ද්‍රවිඩ භාෂාවට, ජපන් භාෂාවට මෙන්ම, චීන, කොරියන්, නෝර්වේජීයන් ඇතුළු භාෂා රැසකට පරිවර්තනයට වී තිබේ.

එමෙන්ම සිබිල් වෙත්තසිංහ මැතිණිය ළමා සාහිත්‍යයට කරන ලද සේවය අගයමින් ජපන් රජය ඇයට සම්මාන ද පුද තිබුණි.