සිංහරාජය මැදින් පාර කැපීම යලි අරඹයි.

0
486
- Advertisement -
Share

සිංහරාජය මැදින් පාර කැපීම
යලි අරඹයි.

ලෝක උරුම සිංහරාජ වනාන්තරය මායිමේ ඇති ලංකාගම සිට දෙනියාය දක්වා මාර්ගයක් ඉදිකරමින් තිබෙන බව පරිසර සංවිධාන පවසයි.

මෙම මාර්ගය ඉදිකිරීම 2013 වසරේ ද ආරම්භ කර ඇති අතර, පරිසර සංවිධාන මැදිහත් වී, යුනිසෙෆ් සංවිධානය දැනුවත් කර, මාර්ගය ඉදිකිරීමේ කටයුතු නවතාගෙන ඇත.

කෙසේ වෙතත්, නැවත, 2020 ජූලි මාසයේ 30 වන දා, අදාල මාර්ගය ඉදිකිරීම සදහා අවශ්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ ලංකාපුර ග්‍රාමයට ගෙනැවිත් දමා තිබෙන බව වාර්තා වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් පරිසර සංවිධාන රැසක් දැනටමත් ඔවුන්ගේ විරෝධය පළ කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen + 3 =