“සිංහරාජය මැද්දෙන් හැදු මාර්ගය අබලන් වී නෑ. සමාජ මාධ්‍යයේ පළවන වාර්තා අමූලික බොරු.” පාර බලන්න ගිය ඇමති ජොන්ස්ටන් පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි.

0
198
- Advertisement -

“සිංහරාජය මැද්දෙන් හැදු මාර්ගය අබලන් වී නෑ.
සමාජ මාධ්‍යයේ පළවන වාර්තා අමූලික බොරු.”
පාර බලන්න ගිය ඇමති ජොන්ස්ටන් පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි.

ලංකාගම සිට දෙණියාය දක්වා ඉදිකළ මාර්ගයේ, සිංහරාජ වනාන්තරය මැද්දෙන් දිවෙන කොටස නායගොස් ඇති බවට සමාජ මාධ්‍යයේ පළවන වාර්තා අමූලික බොරු බව, මහාමාර්ග ඇමති ජොන්ස්ටන් ප‍්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා ඇසූ පැනයකට පිළිතුරු දෙමින් ඔහු මේ බව ප‍්‍රකාශ කර සිටියේ ය.