“සිංහරාජය මැද්දෙන් පාර කපන්නව පරිසර වාර්තාවක් ගත්තා ද..?” හර්ෂ අගෝස්තුවේ ඇසූ ප‍්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න මහින්ද අමරවීර තවත් සති තුනක කාලයක් ඉල්ලයි.

0
105
- Advertisement -
Share
4 / 100

“සිංහරාජය මැද්දෙන් පාර කපන්නව පරිසර වාර්තාවක් ගත්තා ද..?” හර්ෂ අගෝස්තුවේ ඇසූ ප‍්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න මහින්ද අමරවීර තවත් සති තුනක කාලයක් ඉල්ලයි.

ලංකාගම සිට දෙණියාය දක්වා සිංහරාජ වනාන්තරය මැද්දෙන් මාර්ගයක් ඉදිකිරීම සදහා, පරිසර වාර්තාවක් ලබා ගත්තාද යනුවෙන්, ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා, පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයාගෙන් පසුගිය අගෝස්තුවේ අසන ලද ප‍්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීම සදහා තවත් සති තුනක කාලයක් අවශ්‍ය බව පරිසර අමාත්‍යවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසී ය.

සිංහරාජ වනාන්තරයට තවත් අවශේෂ වනාන්තර එක්කරමින්, හිටපු ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ගැසට් පත‍්‍රයක් ද නිකුත් කර ඇති බැවින්, සිංහරාජය මැද්දෙන් මාර්ගය කැපීම වඩාත් ගැටළුකාරී තත්ත්වයක් උද්ගත කරන බව ද ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා පවසන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 19 =