සිංහරාජය ගැන යුනෙස්කෝවට මංගලගෙන් ලිපියක්.

0
316
- Advertisement -

සිංහරාජ ලෝක උරුමය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස සඳහන් කරමින් හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා යුනෙස්කෝව වෙත ලිපියක් යොමුකර තිබේ.

මතභේදයට තුඩුදුන් නෙලුව – ලංකාගම මාර්ගය හේතුවෙන් සිංහරාජ ලෝක උරුම වනාන්තරයට ගැටලුවක් ගෙන දෙන බව සඳහන් කරමින් ඔහු මෙම ලිපිය යොමුකර තිබේ.

“අද” වෙබ් පිටුවෙන් උපුටා ගැනීමකි