සිංහරාජයේ හෝටලයක් තිබෙන බවට කරන චෝදනා යෝෂිත රාජපක්ෂ ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

0
428
- Advertisement -

සිංහරාජයේ හෝටලයක් තිබෙන බවට කරන චෝදනා
යෝෂිත රාජපක්ෂ ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

සිංහරාජ වනාන්තරය මැද්දෙන් මාර්ගයක් ඉදිකරමින් පවතින්නේ, වනාන්තර සීමාව තුළ, යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතාට අයත් හෝටලයක් පවතින නිසා යැයි, පරිසරවේදී සජීව චාමිකර මහතා චෝදනා කරන ලදී.

සජීව චාමිකර මහතා එල්ල කළ එම චෝදනාව, සමාජ මාධ්‍ය තුළ ආන්දෝලනයක් ඇති කර තිබුණි.

කෙසේ වෙතත්, සජිව චාමිකර පරිසරවේදියා විසින් එල්ල කරන ලද එම චෝදනාව, යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙන බව ඬේලිමිරර් පුවත්පත වාර්තා කරයි. තමන්ට අයත් හෝටලයක් සිංහරාජ වනාන්තරය තුළ නැති බව පවසා ඇති යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා, තමන්ට එරෙහිව එල්ල කර තිබෙන අසත්‍යය චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් පරිසරවේදී සජීව චාමිකරට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවද පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + 14 =