“සෑම පාසලකටම අත් සේදීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන්න මිලියන 418 ක් ඕනේ. ඒත්, දැනට අතේ තියෙන්නේ මිලියන 100 යි.” අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

0
916
- Advertisement -

කොරෝනා වසංගතය තව දුරටත් ව්‍යාප්තවීම වැළැක්වීම සදහා, පාසල් වෙත ලබා දිය යුතුව තිබෙන අත්‍යවශ්‍ය සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබා දීම සදහා රුපියල් මිලියන 418 ක් පමණ වැය වේ යැයි ගණන් බලා තිබෙන නමුත්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සතුව, ඒ වෙනුවෙන් වෙන් කිරීම සදහා තිබෙන්නේ රුපියල් මිලියන 100 ක මුදලක් පමණක් බව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග උපුටා දක්වමින්, සන්ඬේ මෝර්නිං පුවත්පත වාර්තා කරයි.

මේ තත්ත්වය යටතේ, ආදි ශිෂ්‍ය සංගම් වැනි ආයතන ප්‍රබල නැති, ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල පාසල් සදහා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීමට රජය ප්‍රමුඛතාවය දැක්වීමට තීරණය කර ඇති බවත්, නාගරික පාසල්වල මෙම පහසුකම් සපුරා ලීමේ දී, ආදි ශිෂ්‍ය සංගම් වැනි ආයතනවල උදව් උපකාර ලබා ගැනීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අපේක්ෂා කරන බවත් පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 4 =