සෑම දිස්ත‍්‍රික්කයකම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාල 25ක් හදනවා.

0
1934
- Advertisement -

සෑම දිස්ති‍්‍රක්කයම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාල 25ක් ගොඩ නගන බව බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. හෝමාගම ප‍්‍රදේශයේ දි මාධ්‍යයට අදහස් පල කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා තිබෙන බව අද දෙරණ වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර තිබේ.