සෑම දිනකම අළුතින් පිළිකා රෝගීන් 64 ක් වාර්තා වේ. සෑම දිනකම පිළිකාවෙන් 38 දෙනෙකු මිය යයි.

0
600
- Advertisement -


සෑම දිනකම අළුතින් පිළිකා රෝගීන් 64 ක් වාර්තා වේ.
සෑම දිනකම පිළිකාවෙන් 38 දෙනෙකු මිය යයි.


සෑම දිනකම, මෙරටින් අළුත් පිළිකා රෝගීන් 64 දෙනෙකු වාර්තා වන බවත්, සෑම දිනක දී ම, පිළිකාවෙන් 38 දෙනෙකු මිය යන බවත් සෞඛ්‍ය අංශ වාර්තා කරයි.
ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිකාරෝගීන්ගෙන් 16% ක් මුඛ පිළිකාවට ගොදුරුවූවන් ය.
දිවයිනේ සියළු ප්‍රධාන රෝහල්වල පිළිකා රෝගීන් හදුනා ගැනීම සදහා පහසුකම් සපයා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − 14 =