සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය නතර කරලා ද..?

0
512
- Advertisement -

ජපානයේ ආධාර මත, මාළඹේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා දිවෙන පරිදි ඉදි කිරීමට නියමිතව තිබුණු සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය (LRT – COLOMB ) මේ වන විට අත් හිටුවා ඇති බවට වූ පුවත් සමාජ මාධ්‍ය තුළ සංසරණය වේ.

ව්‍යාපෘතිය මේ වසරේ ආරම්භ කිරීමටත් – 2024 වසර වන විට අවසන් කිරීමටත් මුලදී සැලසුම් කර තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − 5 =