සැප්තැම්බර් 20;ජනාධිපති තේරීම් කාරක සභාවට..!

0
555
- Advertisement -

පාස්කු ප‍්‍රහාරය පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා පත් කළ, පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි ලබා දීමට තමන් සූදානම් බව, ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා, පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවට දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව, එළැඹෙන 20 වන දා ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටීමට නියමිතය.

කෙසේ වෙතත්, පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා නොපැමිණෙන අතර, ජනාධිපතිවරයා මුණ ගැසීම සඳහා විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණෙනු ඇත.