සායින්දමරුදු ගැසට් නිවේදනය හකුළා ගත්තේ මං කිව්ව නිසා..!

0
1133
- Advertisement -

සායින්දමරුදු සදහා නගර සභාවක් ලබා දෙමින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය, රජය නැවත අහෝසි කරන ලද්දේ තමන් ඊට විරුද්ධ වූ නිසා බව, කරුණා අම්මාන් පවසයි.

පසුගිය සෙනසුරාදා අම්පාරේ පැවති ජනහමුවකදී, කරුණා අම්මාන් මේ බව පවසා සිටියේය.

රජය, සායින්ද මරුදු සදහා නගර සභාවක් ලබා දෙමින් පෙබරවාරි මාසයේ 14 වන දා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළ අතර, පසුව පෙබරවාරී මාසයේ 20 වන දා පැවති කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේ දී, අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ, එම ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කළ බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 14 =