“සාමාජිකයන් සියළු දෙනා ආරක්ෂක අංශ නිළධාරීන්.” ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායට රාජ්‍යසේවයේ වෘත්තීය සමිති තුනක දැඩි විරෝධය.

0
463
- Advertisement -
Share

“සාමාජිකයන් සියළු දෙනා ආරක්ෂක අංශ නිළධාරීන්.” ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායට රාජ්‍යසේවයේ වෘත්තීය සමිති තුනක දැඩි විරෝධය.

නීති ගරුක සමාජයක් ගොඩ නැගීම සඳහා යැයි පත් කර ඇති ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය රාජ්‍ය සේවයේ ස්වාධීනත්වයට බරපතළ තර්ජනයක් බව රාජ්‍ය අංශයේ වෘත්තීය සමිති තුනක් ප්‍රකාශ කරයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව පවසන්නේ ලංකා ගුරු සංගමය, තැපැල් හා විදුලි සංදේශ නිලධාරීන්ගේ සංගමය හා පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවා සංගමයයි. එම නිවේදනයේ මෙසේද සඳහන් වෙයි.

2020 ජුනි මස 02 වැනි දිනැති අංක 2178/18 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ජනාධිපතිවරයා විසින් සුරක්ෂිත රටක්, විනය ගරුක, ගුණ ගරුක හා නීති ගරුක සමාජයක් ගොඩ නැගීම සඳහා යැයි සඳහන් කරමින් ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායක් ස්ථාපනය කර ඇත. මෙම කාර්ය සාධක බළකායේ සාමාජිකයන් 13 දෙනකු වන අතර ඒ සියලුම දෙනා ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන්ය. ඊට කිසිදු සිවිල් නියෝජිතයකු පත් කොට නැත. ඔවුන් විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු කාර්යයන් අතර පළමු කාර්ය වන්නේ නිදහස් හා සාමකාමී සමාජ පැවැත්මට හානිකර ලෙස හැසිරෙන සමාජ කණ්ඩායම්වල එම නීතිවි​රෝධී ක්‍රියා මැඬපැවැත්වීමට කඩිනම් පියවර ගැනීමය. මෙහිදී සමාජ කණ්ඩායම් ලෙස දක්වා ඇති කොටස් පිළිබඳ පැහැදිලි අර්ථ නිරූපණයක් දක්වා නොමැත. ඒ හේතුවෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියක් ලෙස යම් යම් කාරණා සම්බන්ධයෙන් විරෝධය දක්වන කණ්ඩායම් ද අර්ථ දැක්විය හැකිය. එසේ වීම මෙරට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එල්ල කරන බලවත් ප්‍රහාරයකි. මේ වන විට මෙම කාර්ය සාධක බළකාය ආණ්ඩුව කෙරෙහි විවේචනාත්මකව කටයුතු කරන කණ්ඩායම් කෙරෙහි සෝදිසියෙන් සිටින බවද ජනමාධ්‍ය වාර්තා කර තිබිණි.

මේ තත්ත්වය මත උක්ත කාර්ය සාධක බළකායේ නි​යෝජනය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන ලෙසත් එම කාර්ය සාධක බළකාය මගින් රාජ්‍ය සේවයේ ස්වාධීන්තවයට බලපෑම් එල්ලවීම වැළැක්වීමට කටයුතු යොදන ලෙසත් රාජ්‍ය සේවකයන් වෙනුවෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one + two =