සාමය ඉල්ලා වැද වැටීම

0
832
- Advertisement -

දකුණු සූඩානයේ යුද වැදී සිටින පාර්ශ්වයන් හමු වූ අති උතුම් ෆ‍්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ ඔවුන් ඉදිරියේ දණින් වැටී සාමය වෙනුවෙන් කැප වෙන්නැයි අයැද සිටි මොහොත.