සාපෙළ අසමත් උනත් හැමෝටම උසස් පෙළ වරම්…!

0
602
- Advertisement -

පසුගිය දා නිකුත් වූ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ඉහළින් සමත් වූ දරුවන්ට මෙන්ම විෂයයන් සියල්ලම අසමත් වූ දරුවන්ට ද උසස් පෙළ හැදෑරීමේ වරම් හිමි වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි. වසර 13 ක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය අනිවාර්යය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ, අපොස සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් වන දරුවන් ද අනිවාර්යයෙන්ම උසස් පෙළ හැදෑරිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, අපොස සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් වන දරුවන් උසස් පෙළ හැදෑරිය යුත්තේ විශේෂ විෂය මාලාවක් යටතේ ය. මෙම විෂය මාලාවට විෂයයන් 26 ක් ඇතුළත් වන අතර එම විෂයයන් සියල්ල වෘත්තීය විෂයයන් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + fifteen =