ස්විස් තානාපති වරයා නැවත කැදවා ඇති බවට වන පුවත බොරුවක්ලූ.

0
682
- Advertisement -

ශ‍්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පත් කර ඇති ස්විස් තානාපතිවරයා, ස්විස් රජය විසින් යළි කැදවා ඇති බවට වූ පුවතක්, විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ වාර්තා විය.

එම පුවතේ සත්‍යතාවයක් නැති බව ස්විස් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තහවුරු කර ඇති බව
නිවුස් ෆස්ට් පවසයි.

තානාපතිවරයා, කොළඹ තානාපති කාර්යාලයේ ඔහුගේ රාජකාරී සිදුකරමින් සිටින බව ස්විස් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිව්ස් ෆස්ට් වෙත තහවුරු කර තිබේ.