ස්විස් තානාපති නිළධාරිනියගේ සිදුවීම. ඉහළ ස්විස් නිළධාරියෙකු දිවයිනට පැමිණෙයි.

0
784
- Advertisement -

පැහැරගැනීමට ලක් වූ බව කියන ස්විස් තානාපති කාර්යාලය නිළධාරිනිය සම්බන්ද විමර්ෂණ කටයුතු සදහා මැදිහත් වීමට. ස්විට්සර්ලන්ත රජයේ විදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිළධාරියෙකු දිවයිනට පැමිණීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

තානාපති නිළධාරිනියට අදාල විමර්ෂණ කටයුතු අදාල තැනැත්තියගේ මූලික අයිතිවාසිකම් සුරැුකෙන ලෙසත් විනිවිදභාවයෙන් සහ ජාත්‍යන්තර නීතියට අනුකූලවත් සිදු කරන ලෙස ස්විට්සර්ලන්ත රජය ලංකා රජයට මීට පෙර දැනුම් දී තිබුනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + 8 =