ස්වාධීන රූපවාහිනියට යෑම් ඊම් තහනම්.

0
441
- Advertisement -

ස්වාධීන රූපවාහිනියට
යෑම් ඊම් තහනම්.

ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සේවය කරන කැමරා ශිල්පියෙකු කොරෝනා ආසාදිතයෙකු ලෙස තහවුරු වීමෙන් පසුව, අනෙක් සේවකයන්ගේත්, සමාජයේ සෙසු අයගේත් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් විශේෂ නිරෝධායනය වැඩ පිළිවෙලක් ආයතනය විසින් අනුගමනය කරන බව වාර්තා වේ.

පිටතින් කිසිවෙකුට ආයතනයට ඇතුළු වීමට ඉඩ නොදෙන අතර, ආයතනයේ සේවය කරන සේවකයන්ට, ආයතන පරිශ්‍රය තුළම රැදී සිටීමේ පහසුකම සලසා දීමට එහි පාලනාධිකාරිය කටයුතු කරමින් සිටින බව පැවසේ.