ස්වර්ණවාහිනී සේවකයෝ සටන ජය ගනිති.

0
752
- Advertisement -

ස්වර්ණවාහිනී සේවකයෝ දින දෙකක් තිස්සේ ගෙන වෘත්තීය අරගලය ජයග‍්‍රහණයෙන් අවසන් වී ඇති බව වාර්තා වේ. පළිගැනීමට ලක්ව සේවයෙන් ඉවත් කළ සේවකයන් 15 දෙනා යළි සේවයේ පිහිටුවීමට, ස්වර්ණවාහිනියේ ඉහළ පාලනාධිකාරය තීන්දු කර ඇති අතර, ස්වර්ණවාහිනිය තුළ අත්තනෝමතික පාලනයක් ගෙන ගිය එහි ප‍්‍රධාන විධායක නිළධාරී මහේන් පෙරේරා මහතා ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමට ද ඔවුන් සේවකයන් වෙත එකඟතාවයට පළ කර ඇත. සේවකයන් ජයග‍්‍රහණය සමරන වීඩියෝව පහතින්.