ස්ත්‍රී දූෂකයන් ලිංගික බෙලහීනයන් කරයි. ළමයින් දූෂණය කරන්නන් මරා දමයි. නයිජීරියාව දැඩි නීති පනවයි.

0
529
- Advertisement -

ස්ත්‍රී දූෂකයන් ලිංගික බෙලහීනයන් කරයි.
ළමයින් දූෂණය කරන්නන් මරා දමයි.
නයිජීරියාව දැඩි නීති පනවයි.


ස්ත්‍රී දූෂකයන්, කෘත්‍රිමව ලිංගික බෙලහීනයන් බවට පත් කිරීමටත්, වයස අවුරුදු 14 ට අඩු වයසේ දරුවන්ට එරෙහිව බරපතල ලිංගික හිරිහැර කරන්නන් එල්ලා මරා දැමීමටත්, නයිජීරියාවේ, කඩුනා ප්‍රාන්තය තුළ නීති සම්පාදනය කර තිබේ.

මෙසේ දැඩි නීති පැනවීමට හේතුව, දරුවන් සහ කාන්තාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා බව කඩුනා ප්‍රාන්තයේ ආණ්ඩුකාරවරයා පවසයි.

කොරෝනා වසංගතය රට තුළ පැතිරීයාම ආරම්භ වීමෙන් පසුව, නයිජීරියාව තුළ ස්ත්‍රී දූෂණ වාර්තා වීමේ වැඩි වීමක් සිදුව ඇති බව පැවසේ.

කඩුනා ප්‍රාන්තය සම්මත කරගෙන ඇති මෙම නීතිය, සමස්ත නයිජීරියාවට ම බලපාන ලෙස සකස් කළ යුතු බවට එරට කාන්තා සමාජ ක්‍රියාකාරිකයන් පවසයි.

වයස අවුරුදු 14 ට අඩු පිරිමි දරුවන් අපයෝජනයට ලක් කරන වැඩිහිටි කාන්තාවන්ගේ පැලෝපීය නාල ඉවත් කිරීමට ද නීති සම්පාදනය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × five =