සහල් මෙටි‍්‍රක් ටොන් ලක්ෂයක් ගෙන්වීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය..!

0
189
- Advertisement -

සහල් මෙටි‍්‍රක් ටොන් ලක්ෂයක් ගෙන්වීමට
කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය..!


සහල් මෙට්රික් ටොන් ලක්ෂයක් ආනයනය කිරීම සදහා වෙළද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනවාට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

වෙළදපොලේ සීඝ‍්‍රයෙන් ඉහළ යන සහල් මිල පාලනය කිරීම සදහා සහල් මෙට්රික් ටොන් ලක්ෂයක් ආනයනය කළ යුතු බව වෙළද අමාත්‍යවරයා පවසා තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty + 16 =