‘සහල් මාෆියාව අදින් අවසන්..! අද සිට මාස තුනක් යනතුරු නාඩු කිලෝව 97 යි. කැකුළු කිලෝව 93 යි’

0
419
- Advertisement -

‘සහල් මාෆියාව අදින් අවසන්..!
අද සිට මාස තුනක් යනතුරු
නාඩු කිලෝව 97 යි. කැකුළු කිලෝව 93 යි’

පොරොන්දු වූ පරිදි අද සිට, සතොස, සමුපකාර, ආර්පිකෝ, ලාෆ් ඇතුළු සියළු සුපිරි වෙළද සල් හරහා නාඩු සහල් කිලෝව රුපියල් 97 ටත්, සුදු සහ රතු කැකුළු සහල් කිලෝව රුපියල් 93 ටත් ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මහතා පවසයි.

ඉහත සදහන් මිළ ගණන් යටතේ සහල් අලෙවි කිරීම සදහා අවශ්‍ය සහල් තොග එම වෙළද සල් වෙත ලබා දී ඇති බවත්, ඉදිරියේ දී පෞද්ගලික මට්ටමේ සියළු අලෙවිසල් වෙත එම මිල ගණන් යටතේ සහල් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ඉදිරි මාස තුන සදහා මෙම මිලට සහල් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + 14 =