සහරාන් සමග අවි පුහුණුව ලැබූ තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

0
547
- Advertisement -
Share

සහරාන් සමග අවි පුහුණුව ලැබූ සංවිධානයේ සාමාජිකයින් තිදෙනෙක් රාජ්‍ය බුද්ධි අංශය මගින් අම්පාර ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගනී

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + one =