සහරාන් සමග අවි පුහුණුව ලැබු තවත් දෙදෙනෙක් පොලිස් භාරයට.

0
424
- Advertisement -
Share

සහරාන් සමග නුවරඑළියේදි අවී පුහුණුව ලැබූ ජේ.ම්.අයි සංවිධානයේ සමාජිකයින් දෙදෙනෙකු අම්පාරේදි පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 1 =