සහනාධාර පොහොර වැඩි මිලට විකිණීම පොදු දේපළ පනත යටතේ නඩු වැටෙන වරදක්.

0
588
- Advertisement -

සහනාධාර පොහොර වැඩි මිලට අලෙවි කරන බවට පැමිණිලි ලැබී ඇති බව පවසන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය, එසේ කරන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව පොදු දේපල පනත යටතේ නඩු පවරන බවට නිවේදනය කර තිබේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය නිකුත් කර තිබෙන සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින්;

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 15 =