සමෘද්ධිය ලබන සමහරු, සමෘද්ධියෙන් මාසෙකට ලැබෙන ආධාර මුදල වගේ තුන් ගුණයක් දුම්වැටිවලට වියදම් කරනවා.

0
158
- Advertisement -

සමෘද්ධිය ලබන සමහරු,
සමෘද්ධියෙන් මාසෙකට ලැබෙන ආධාර මුදල වගේ තුන් ගුණයක්
දුම්වැටිවලට වියදම් කරනවා.

සමෘද්ධි ආධාර ලබන සමහර පුද්ගලයන්, ඔවුන්ට මාසිකව ලැබෙන සමෘද්ධි සහනාධාරය මෙන් තුන් ගුණයක් මුදලක් දුම්වැටි සදහා වියදම් කරන බව, රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් හරිත අලුත්ගේ මහතා පවසයි.

දුම්වැටි අලෙවියෙන් විශාල බදු ආදායමක් රජය උපයන බව පවසන හරිත අලුත්ගේ මහතා, කෙසේ වෙතත්, දුම්වැටියකින් රජය උපයන ආදාමයට වඩා නම ගුණයක ලාභයක් දුම්වැටි සමාගම් උපයන බවද පැවසී ය. ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී ඔහු මේ අදහස් පළ කර සිටියේ ය.