සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් ලියාපදිංචි කිරීමේ යෝජනාව අදහස් ප‍්‍රකාශ කිරීමේ නිදහසට බාධාවක්.

0
340
- Advertisement -

සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් ලියාපදිංචි කිරීමේ යෝජනාව අදහස් ප‍්‍රකාශ කිරීමේ නිදහසට බාධාවක්.

ෆේස්බුක් ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් ලියාපදිංචියට ගෙන තිබෙන තීරණයෙන්, පුද්ගලයන් සතු අදහස් ප‍්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස සීමා කිරීමට රජය උත්සාහ කරන බව පෙනී යන්නේ යැයි, මානව හිමිකම් කි‍්‍රයාකාරීන් පවසයි.

විශේෂයෙන් ම, ෆේස්බුක් වැනි සමාජ මාධ්‍යයක් භාවිතා කරන්නන්ගේ අනන්‍යතාවය, ඒ ඔස්සේ ම හදුනා ගැනීමට හැකියාව තිබිය දී, ඔවුන් රජයේ ලියාපදිංචියකට යටත් විය යුත්තේ ඇයිද යන්න ගැටළු සහගත බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

රජය විවේචනය කිරීමට සහ විවිධ මත දැරීමට පුද්ගලයන්ට ඇති අයිතිය සීමා කිරීමට රජය කටයුතු කරමින් සිටිනවා ද යන සැකය මේ ඔස්සේ පැන නගින බව, ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ හිටපු සාමාජිකාවක වන, අම්බිගා සත්කුණනාදන් මහත්මිය පැවසූවා ය.