සමාජ මාධ්‍යට පොලිසියෙන් අනතුරු ඇගවීමක්

0
700
- Advertisement -

අන්තර්ජාලය හා සමාජ මාධ්ය වෙබ් අඩවිවල පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනතුරු ඇඟවීමේ ලිපියක් නිකුත් කර ඇත.

අද දින මොහොමඩ් සහරාන් නායකත්වයෙන් යුත් ඉස්ලාමීය මූලධර්මවාදීන් විසින් දෙවටගහ පල්ලියට හෝ වෙනත් සුෆි මුස්ලිම් පල්ලි ඉලක්ක කර ගනිමින් තවත් බෝම්බ ප්රහාරයක් එල්ල කර කිරිමට නියමිත බවයි.

මෙම තර්ජනය හේතුවෙන් ටවුන්හෝල් වල තිබෙන දවාටගහ මුස්ලිම් පල්ලිය ඇතුළු අනෙකුත් පල්ලි වටාද ආරක්ෂාව තර කර ඇත.