සමාජමාධ්‍යයේ පැතිර යන ප්‍රවෘත්තිය ගැන, මොබිටෙල් ආයතනයෙන් පැහැදිලිකිරීමක්.

0
901
- Advertisement -

සමාජමාධ්‍යයේ පැතිර යන ප්‍රවෘත්තිය ගැන
මොබිටෙල් ආයතනයෙන් පැහැදිලිකිරීමක්.

මොබිටෙල් ප්‍රධාන කාර්යාලය වසා දැමීමට අදාලව, සමාජ මාධ්‍යයේ පැතිර යන ප්‍රවෘත්තිය සම්බන්ධයෙන්, එම ආයතනය විශේෂ පැහැදිලි කිරීමක් කර තිබේ.

ඔවුන්ගේ එම පැහැදිලි කිරීමට අනුව, කොරෝනා ආසාදිතයෙකු ඇසුරු කළ පුද්ගලයෙක්, සේවා අවශ්‍යතාවයක් සදහා කොළඹ 02, ඩබ්.ඒ.ඩී රාමනායක මාවතේ පිහිටි මොබිටෙල් ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත පැමිණ තිබේ.

ඒ බව තහවුරු වීමෙන් පසුව, ආයතනයේ වැඩ කරන සේවකයන්ගේත්, ආයතනයට පැමිණෙන ගණුදෙනුකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්, ආයතන පරිශ්‍රය තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ.

ආයතනය විෂබීජ හරණයට ලක් කිරීම ඇතුළු – සියළු දෙනාගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගතයුතු ක්ෂණික පියවර ඉක්මනින්ම ගැනීම සදහා ආයතනය තාවකාලිකව වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, තම ආයතනය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් කොරෝනා පාලනය සදහා ලබා දී තිබුණු මාර්ගෝපදේශ සියල්ලක්ම මුල සිටම අනුගමනය කර ඇති බවද මොබිටෙල් ආයතනය සදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 5 =